GŁÓWNE MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W PŁYWANIU,
28.04.-02.05.2021 LUBLIN

Organizatorzy

Akredytacje

Odbiór akredytacji

Identyfikatory otrzymają WYŁĄCZNIE osoby, które wypełniły poniższy formularz na do dnia 23.04.2021 do godz. 21.00.

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad:

1. Wszystkie wywiady wideo muszą być nagrywane przez dziennikarzy posiadających akredytacje na tle ściany sponsorskiej w tzw. strefie mieszanej.
2. Akredytacja podczas wstępu na MP powinna być umieszczona w widocznym miejscu.
3. Akredytowani Dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania.
4. Dziennikarze posiadający akredytacje są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Klubu oraz służb porządkowych.
5. Zabrania się: a) zmuszania zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi w przypadku jej odmowy, b) wchodzenia do szatni: zespołów, sędziów, sędziów stolikowych, statystyków, komisarza zawodów oraz pokoju badań antydopingowych, ingerowania w zachowanie: zawodników, trenerów, sędziów, sędziów stolikowych, statystyków oraz komisarza zawodów.
6. Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym przedłożonym przez administratora.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY